Historie

Souhrn událostí minulých, tedy historie je neměnná. Jednou ztracené podklady nevratně schovávají klíč k datumům a událostem. A příliš záznamů o chovatelství v Přibyslavi se nedochovalo

Nejdéle dochovaným dokumentem, který máme k dispozici, je žádost o povolení ustavující schůze Spolku pěstitelů drobného domácího zvířectva z 5. dubna 1943 a knihu zápisů schůzí od roku 1957 do roku 1986. V dnešní době, kdy většina pamětníků počátků organizovaného chovatelství zemřela a současná populace příliš velký zájem o chovatelství nemá , se těžko shánějí dokumenty o začátcích činnosti naší  ZO.

 

Z činnosti spolku si pamětníci jistě vybaví nesčetný počet místních výstav drobného zvířectva, které jsme pořádali na školní (Pernerově) zahradě. Tyto výstavy jsme připravovali každý rok v červnu o přibyslavské pouti. V tomto krásném prostředí se určitě líbilo jak návštěvníkům, tak i vystaveným zvířatům.Tyto výstavy se pořádali v těchto prostorách pravidelně od roku  1959 až do roku 2007.

 

Po roce 1989  došlo k úbytku členů,několik starších se odebralo do chovatelského nebe a mladí ztráceli zájem o chovatelství a členství v naší organizaci. Negativní vliv na úbytek členů mělo také skončení přídělů krmiv. I u nás byli členové, kterým se říkalo krmiváři. Počet lidí v naší organizaci klesl na 19 lidí.